วิ น มอไซค์ฮีโร่ อาสาช่วย นี่สิคนจริง

ทั่วไป

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่น่าชื่นชม และน่าประทับใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถ้าย้อนไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เคยได้เขียนเรื่องราวของ พี่วินมอไซคคนนึงในกรุงเทพ โดยพี่วินมอไซค์เค้าได้กระโ ด ดลงไปช่วยแมวจรที่กำลังต กและเกาะอยู่ขอบปูน แต่ดูจากสภาพร่างก า ยของพี่วินมอไซค์คนนี้ เรียกว่าคนเจอก็คงเริ่มกลัว เพราะ ร อ ยสักเต็มหลัง

แต่ยังที่บอกการที่คนมีร อ ย สั กไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีทุกคนเสมอไปนะ การสักถือเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่า เพราะบางคนไม่มีร อ ยสักแต่เลวและนิสั ยไม่ดี ก็มีเยอะไป

และบ้างคนมีร อ ยสัก แต่นิสั ยดีก็มีมากมาย มันอยู่ที่มุมมองคน เพราะหลายคนอาจจะอคติกับคนมีร อ ยสัก แต่คุณลองดูพี่คนนี้สิ เขาเป็นคนมุ้งมิ้งมาก

ลู กแมวต กน้ำ พี่คนนี้อยู่วินมอไซค์เองครับ สักจนไม่มีที่จะสั กละ แต่นับถือใจพี่เขาจริงครับยอมเปียก ถ้าชอบแชร์ต่อไปครับ เพื่อให้รู้ว่าคนมีร อ ยสัก ก็เป็นคนดีได้เหมือนกัน

อ ย่ าวัดค่าของคนที่ร อ ยสั ก