ภาพข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ ที่ไม่มีนักเรียนคนไหนหาคำตอบได้

ทั่วไป

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยกันไปตามๆกัน จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก แชร์ภาพนี้โดยไม่มีเหตุผล โพสต์ภาพโจทย์วิชา คณิตศาสตร์ ข้อหนึ่งที่ตั้งคำถามมาให้นักเรียนเลือกตอบถึง 5 ข้อ โดยมีคำถามระบุว่า

เครื่องซักผ้าติดราคาไว้ 6000 บาท ลดราคา 30% ถ้าซื้อ ตู้เย็น จะต้องจ่ายเงินกี่บาท

ก 4200 บาท

ข 4400 บาท

ค 4600 บาท

ง 4800 บาท

จ 5000 บาท

โพสต์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าผู้ตั้งคำถามข้อนี้ น่าจะเขียน ผิ ด หรือเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคบางอย่าง ทำให้การตั้งโจทย์จาก เครื่องซักผ้า กลายเป็น ตู้เย็น ส่งผลให้คำถามข้อนี้ไม่มีใครสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากโจทย์ข้อนี้ตั้งคำถามระบุว่า เครื่องซักผ้าติดราคาไว้ 6000 บาท ลดราคา 30% ถ้าซื้อเครื่องซักผ้าจะต้องจ่ายเงินกี่บาท คำตอบที่ได้ก็คือ 4200 บาท ได้แก่ข้อ ก นั่นเอง