เ ริ่ มต้นขึ้นแล้ว ปรากฏการณ์สุริยุปราคา

ทั่วไป

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่มีปราก ฏการณ์ธรรมชาติที่ในรอบ 1 ปี จะมีไม่ได้เห็นกันบ่อยครั้งสำหรับ ปราก ฏการณ์สุริยุปราคา เมื่อเร็วๆนี้ได้ไมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพปราก ฏการณ์สุริยุปราคาที่กำลังเริ่มเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ และยังมีการคาดเดาอีกว่าในเวลา 12 00 น เป็นต้นไป น่าจะเคลื่นที่บังดวงอาทิตย์จนหมด ในแต่ละพื้นที่อาจจะมีการเห็นปรากฏการนี้ชัดเจนไม่เท่ากันแต่ก็ยังสามารถรับชมได้อยู่

ภาพปราก ฏการณ์

ภาพปราก ฏการณ์

ภาพปราก ฏการณ์

เวลาในแต่ละพื้นที่

ภาพจาก NARIT

ขอให้ทุกท่านได้เห็นความสวยงามปรากฏการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับ

ขอบคุณ วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี