ใครถูกรางวัล ธกส รับขึ้นเงิน แถม หั ก น้อยกว่าร้านรับซื้อ

ทั่วไป

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ เมื่อ 10 ธค สำนักงานสลากกินแบ่งฯ เตรียมอำนวยความสะดวกให้ผู้ ถู ก รางวัลมาขึ้นรับรางวัลง่ายขึ้น โดยคณะกຮຮมการสลากฯ ได้เห็นชอบให้มีความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการ เกษตร และ สหก รณ์ การ เก ษตร (ธกส) เพื่อขยายช่องทางการรับขึ้นเงิ น รางวัลสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าลผ่านสาขา ธกส จำนวน 1,272 สาขาทั่วประเท ศ ได้ เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อสลากฯซึ่งมีกระจายอยู่ทั้ง 77 จังหวัด ได้รับความสะดวกในการขึ้นรางวัล

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และประธานกຮຮมการสล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ าล เปิดเผยว่านอกจากช่วยให้ผู้ซื้อสลากฯ ได้รับความสะดวกในการขึ้นรางวัลแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนลดรายจ่ายค่าขึ้นรางวัลด้วย เพราะไปขึ้นรางวัลกับร้านรับซื้อรางวัลของเอกชน บางแห่งคิดค่าธรรมเนีຢมสูงถึง 3-4% แต่ถ้ามาขึ้นรางวัลกับสาขา ธ.ก.ส. จะคิดค่าธรรมเนีຢมแค่ 1% บวกกับอากรอีก 0จุด5-1% ตามชนิดของสลากฯ หรือรวมแล้ว 1จุด5-2% ซึ่ง ถู ก กว่าร้านรับซื้อรางวัลทั่วไปและป้องกันการนำสลากฯ ป ล อ ม มาขึ้นรางวัลด้วย

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เลยทีเดียว ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ซื้อสลาก กิ น แบ่ง รั ฐ บ าล ขึ้นเงิ น ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กหรือว่ารางวัลที่ 1 ก็ไปขึ้นได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก รณ์ การเกษตร 1272 สาขาทั่วประเท ศ ได้เลย