มท. จ่อจ้างงานกว่า 3 หมื่นอัตรา หวังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

บทความที่น่าสนใจ

หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กันอย่างถ้วนหน้า แม้ในขณะนี้ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจึงถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเรื่องปากท้องให้กับประชาชน

พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีมีการประกาศใช้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยให้หน่วยงานเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนั้น

วันที่ 21 กรกฎาคม ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 2 โครงการ ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ประกอบด้วย

1. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระยะเวลา 12 เดือน รวม 15,548 คน อัตราเดือนละ 5,000 บาท จะดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564

ทั้งนี้ คาดจะทำให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากโรค COVID-19 เป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชน และเกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น

2. โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดยกรมการปกครอง ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 คน รวม 14,510 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 – กันยายน 2564

สำหรับโครงการนี้ จะทำให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน เกิดการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศ และจะเกิดการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Database) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ

ดังนั้นสำหรับคนที่กำลังมองหาโอกาสในการทำงาน หรือกำลังว่างงานอยู่ในขณะนี้ ก็อย่าลืม! ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของท่านนะคะ ได้ไม่พลาดโอกาสกันค่ะ

ขอขอบคุณ : dailynews