วิธีดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนจะเสียสิทธิ์ในการครอบครองให้กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

บทความที่น่าสนใจ

จากการกระแสการเรียกเก็บภาษีที่ดินที่กำลังจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่ดินว่างเปล่าซึ่งจะมีการเก็บภาษีที่แพงขึ้น ทำให้หลายๆ คนต้องกลับมาคิดอีกทีว่าเราได้หลงลืมสิทธิ์ถือครองที่ดินผืนอื่นอีกหรือไม่ วันนี้เราอยากจะนำอีกประเด็นมาบอกกันเกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่า หากท่านหลงลืมไปว่ามีที่ดินผืนนี้อยู่ในมือแล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเป็นระยะเวลานานอาจทำให้ท่านต้องสูญเสียที่ผืนนี้ได้ให้คนอื่นโดยไม่รู้ก็เป็นได้

“การครอบครองปรปักษ์” ก็คือ บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดกันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดกันเป็นเวลา 5 ปี ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้ “กรรมสิทธิ์” นั้นไป

เนื่องด้วยกฎหมายว่ามาแบบนี้ก็ระวังจะเสียสิทธิ์ในการครอบครองให้กับผู้อื่นไปง่ายๆ ฉะนั้นจะต้องมาดูแลกันหน่อยนะ ที่ดินมันคือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มเรื่อยๆ ด้วย และสิ่งที่เจ้าของที่ควรจะทำก็คือ

1. ไปดูแลทิ่ดินตนเองหน่อย อย่ างน้อย ๆ ก็ปีละ 1 ครั้งก็ยังดี อย่ าปล่อยให้ ร้ า งนานเกินไป

2. หากไปดูที่ดินแล้วมีคนอยู่ในละแวกนั้นก็ลองถามเขาดูว่ามีใครเข้าไปทำอะไรกับที่ดินของเราบ้างไหม

3. อย่ าลืมตรวจหลักหมุดด้วยว่ายังอยู่ที่เดิมหรือไม่ หากมีการเคลื่อนย้ า ย ชำชุด ก็ต้องรีบหาทางแก้ปัญหา

4. หากหมุดหายควรไปแจ้งความและดำเนินคดีเอาไว้ ลงบันทึกประจำวัน เพราะการทำลายหมุดนั้นมีค ว า ม ผิ ดทาง อ า ญ า ฉะนั้นก็ไปแจ้งค ว า มให้เรียบร้อย

5. ควรจะต้องมีการตรวจรังวัดที่ดินทุก 5 ปี เป็นอย่ างน้อย หากพบมีความผิดปกติเราจะได้รู้ เพราะที่ดินนั้นอาจเพิ่มหรือลดก็ได้ ขึ้นอยู่กับบางพื้นที่

6. หากมีคนมาอาศัยก็ตกลงกันให้ดีว่าจะเช่าหรือซื้อที่ดินของเรา และมีการทำ สั ญ ญ าให้เรียบร้อย ถ้าไม่ ก็รีบไล่ออกไปทันที

7. อย่ าลืมทำรั้วล้อมที่ดินเอาไว้ เพื่อเป็นการกำหนดเขตแดนที่แน่นอน เป็นสัญลักษณ์ว่ามีเจ้าของแล้ว

8. แสดงป้ายไว้ก็ดีว่ามีเจ้าของ เพราะบางทีคนอาจคิดว่าเป็นที่ดินสาธารณะก็ได้

9. ลองสังเกตดูว่ามีร่องรอยการเดินเท้า หรือรอยล้อรถอะไรไหม หรือมีใครใช้ที่ดินเราเป็นทางผ่ านอยู่

การรักษาสิทธื์ของตนถือเป็นเรื่องที่ควรทำ ไม่ควรปล่อยให้ผู้อื่นมาถือครองได้ หากท่านมีที่ดินว่างเปล่าอยู่ลองนำมาปรับภูมิทัศน์หรือนำมาทำประโยชน์อื่นๆ เช่นการปลูกผักสวนครัว หรือปลูกไม้ผลก็ได้ค่ะ เพียงเท่านี้ก็จะเสียสิทธิ์ในการครอบครองให้กับผู้อื่นและยังเสียภาษีถูกลงอีกด้วยนะคะ