วิธีการดูธาตุแท้(คนรู้จัก-เพื่อน)ให้ดูตอนเราลำบากว่าใครจะอยู่หรือจะไป

บทความที่น่าสนใจ

“น้ำลดตอพุด”เป็นคำพูดที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย เพราะเมื่อเวลาที่เรามีเพื่อนหรือคนที่ไม่เคยเจอกันมานานเขาจะเขามาหาเรา แต่เมือ่เราไม่เหลืออะไรเลยนั้นแหละมันจะเป็นเครืองพิสูจน์ว่าใครจะยังอยู่กับเรา

1.หากพบกันครั้งแรก

หากคุณต้องการจะลองใจใครบางคน ที่อาจเพิ่งรู้จัก หรือเพิ่งเจอกันครั้งแรก

คุณจงทำตัวให้ธรรมดามากที่สุดหากเขายังคงรับได้ นั่นหมายความว่า เขา

จริงใจกับคุณหากเขารับไม่ได้ นั่นหมายความว่าเขาเข้ามาเพียงเพื่อต้องการ

ผลประโยชน์บางอย่ างกับคุณนั่นเอง

2.หากคุณวิกฤ ต

ถ้าคุณมีปัญหาหรือ มีช่วงวิกฤ ต ของชีวิต ใครกันที่อยู่ข้างคุณแล้วใครกันที่

ทิ้งคุณไป หากเขาจริงใจกับคุณ เขาจะช่วยเหลือคุณอยู่ข้างๆให้กำลังใจคุณ

แล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่ างเต็มพลัง แต่ถ้าเขาทิ้งคุณไปอย่ าเสียใจไปเลย

แต่จงขอบคุณที่มันช่วยคัดคนที่ไม่ดี ออกไปจากชีวิตเรา

3.หากคุณจน

ถ้าคุณจน เขาจะดูถูก เหยีย ด หย าม คุณมั้ยเขาจะรังเกีย จ คุณรึมั้ยแล้วเขา

จะปฏิบัติเช่นไรกับคุณ ข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธาตุแท้ได้อย่ างลึกซึ้ สุดๆของ

จิ ตใจคนเพราะความจนมันช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจออกไป

4.พูดไม่จริง ทำไม่จริง

พูดอีกอย่ างแต่การกระทำอีกอย่ าง ทำสวนทางกับความจริงที่พูดไวหรือพูด

แล้วแต่ทำไม่ได้ ไม่เคยมีสั จจะ แสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเลยเอา

แต่พูดให้ตัวเองดูดี แต่แท้จริงแล้วทำไม่เคยได้อย่ างที่พูดไว้

5.หน้าไว้ หลังหลอก

ต่อหน้าอย่ าง ลับหลังอย่ าง อยู่กับคนนู้นก็ด่าคนนี้ อยู่กับคนนี้ก็ด่าคนนู้น

ไม่มีความจริงใจกับใครอย่ างแท้จริงจงรีบเดินออกมาจากคนประเภทนี้

เพราะมีแต่เสียกับเสีย

6.เลือกปฏิบัติ

หากเลือกปฏิบัติกันคนละอย่ าง คนละแบบ ระหว่างคนจน กับ คนรวยมีฐานะ

ซึ่งเลือกปฏิบัติกันแบบต่างสุดขั้ว นั้นหมายความว่าคนประเภทนี้ไม่น่าคบหา

เพราะไม่มีความจริงใจเลย ประจบคนรวยเพื่อหวังประโยชน์ ส่วนคนจนก็ไม่

เห็นคุณค่าหากเขาเป็นคนจริงใจ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน

เป็นบทความดีๆที่ใครๆก็เอาไปใช้ได้ กับคนทุกเพศทุกวัยและทุกสังคมทีเราอยู่ การมีเพื่อนน้อยแต่มีความจริงใจดีกว่าการมีเพื่อนเยอะแต่ไม่มีความจริงใจก็ไม่มีสะดีกว่า จริงไหมคะ

บทความดีๆจาก ธรรมะสอนใจ