10คำสอนล้ำค่าของหลวงพ่อจรัญ เปลี่ยนชีวิตคุณมีคุณค่ามากขึ้น

ทั่วไป

วันนี้เรามีคำสอนดีๆ ที่หลวงพ่อจรัญท่านได้สอนเอาไว้ ให้พวกเราทุกคนได้นำไปปฏิบัติ ซึ่งเราก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่ไม่ค่อยน่าอยู่อย่างเช่นในปัจจุบัน

1.ใครตั้งใจ ทำดี อย่าไปกังวลเรื่อง ปากคนเพราะต่อให้เรา ดี แค่ไหน หากไม่ถูก กิ เ ล ส เขา เขาก็ไม่ ช อ บ ไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิ ดังนั้น ดีหรือชั่ วไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเรา แต่อยู่ที่เราเองทั้งนั้น เรารู้เราเองก็เพียงพอแล้วล่ะ

2.คนโบราณท่านมีคติดี เวลาไปไหนมาไหนต้อง 1.ทนได้ 2.นิ่งได้ 3.รอได้ 4.ช้าได้ .ดีได้ คนสมัยนี้นิ่งไม่ได้ ปากไม่ ดี ทนไม่ได้ อยู่ไม่ได้อีกนะ รอก็ไม่ได้ ช้าก็ไม่ได้จึงเอาดีกันไม่ค่อยจะได้ ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ สิ่งเหล่านี้มีความหมายมากเพียงแต่ทุกคนไม่เคยคิด

3.จงอย่าได้หวั่นไหวจงทำใจให้ได้เมื่อมีทุ กข์คนที่ทำใจได้เพราะมีสติ ค ว บ คุ มใจได้ หากผู้ใดเจริญสติวิปัสสนากรร มฐาน จิตมั่นคง ต้องช่วย ตนเองได้ทำใจได้ จะไม่เสี ยใจไม่น้อยใจต่อบุคคลใด คนทำใจได้จะได้รับผลดีมีสติเป็น อ า วุ ธของตนเองตลอดไป

4.ความดีเป็น ศั ต รู ของชีวิตความดีต้องมีอุปสรรคเขามาร้ ๅย อย่าร้ ๅยตอบ เขาไม่ ดีมาจงใช้ความดีเข้าแก้ไข คนตระหนี่ ให้ของที่ต้องใจคนพูด เ ห ล ว ไหลเอาความจริงใจไปสนทนา

5.ชาวพุทธแท้ๆนั้น ควรจะได้ดีมีสุขจากการนับถือศๅสนาพุทธ โดยแก้ปัญหาที่เกิดด้วยอริยสัจ 4 ทุ กข์เกิดแล้วหาสาเหตุของทุ กข์ด้วยการกำหนดทุ กข์หนอ มันทุ กข์ตรงไหนหนอ บำเพ็ญจิตภาวนา สมาธิปัญญาจะบอпทุ กข์เกิดขึ้นตรงนั้น ต้องแก้ตรงนั้น อย่าไปแก้ผิ ดจุด หรือเอา ห ม อ ดู มาแก้นั่นมันไม่ถูпเรื่อง

6.สร้างบุญใช้สติไม่ต้องใช้สตางค์พวกเราหาแต่สตางค์ไม่เคยหาสติกันเลย

7.คนเราจะทำอะไรได้ก็ช่วงมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นใจไปแล้วไม่สามารถจะทำความดีหรือความชั่ วได้เลยนะฉะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ควรที่จะทำความดีใช้ชีวิตให้เป็นสาระ จะต้องสู้กับความไม่ ดีงามทั้งหลายที่มีอยู่รอบๆตัวเรา

8.ความอดทนเป็นสมบัติของนักต่ อสู้ ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์ ความสามารถเป็นของนักประกอบกิจความสามารถทุกๆชนิดเป็นสมบัติของผู้ดี

9.วันไหนโยมถูกด่ ามากวันนั้นเป็นมงคลเลยล่ะวันไหนโดยถูก ป้อ ยอ เขาจะ ล้ ว ง ไ ส้ เราแบบไม่รู่ตัวหลงเชื่อเราจะประมๅท จะเสี ยท่าเสี ยทีต่อมๅรร้ ายและที่เขามา ป้อ ยอ กับเรา ร ะ วั ง ให้ดี เขาไม่ได้รักเราจริงหรอก

10.จงพอใจในชีวิตของตัวเองโดยมิต้องไปเทียบชีวิตของผู้อื่นข้อความสุดท้ายใน ส.ค.ส.2559 ที่หลวงพ่อจรัญ เขีຢนไว้ก่อนละสังขๅร แม้วันนี้หลวงพ่อจรัญจะละสังขๅรไปแล้วทุกคำสอนของท่านยังมีคุณค่าและเป็นจริงเสมอมา

เรื่องที่หลวงพ่อได้สอนเอาไว้เป็นเรื่องที่เรานำมาใช้ได้ทุกยุดทุกสมัย เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตของเราทั้งนั้น เพราะสังคมของเราทุกวันนี้หาคนจริงใจและคนที่มีน้ำใจจริงๆนั้นยากมาก

บทความจาก ธรรมะสอนใจ