‘พระกุณฑล’ ของขวัญล้ำค่าจากพระพันปีหลวง พระราชทานให้ ‘ราชินีสุทิดา’

บทความที่น่าสนใจ

อีกหนึ่งเรื่องราวภาพความประทับใจ และถือเป็นความรู้ สำหรับในราชวงศ์ไทยนั้น มีเครื่องประดับที่เรียกว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ทรงได้รับพระราชทานพระกุณฑล เป็นมรดกตกทอดจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“พระกุณฑล” หรือ “ตุ้มหู” นั้น พระพันปีหลวงทรงมีเมตตา พระราชทานให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อทรงนำไปประดับยามออกราชพิธีต่างๆถือเป็นสายใยของบรมศานุวงศ์ ทำปวงชนชาวไทยปลื้มปิติ

สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้รับเผยแพร่พระราชประวัติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ๓ มิ.ย ๒๕๖๒

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอง

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2521

การศึกษาและการทรงงาน ปี พ.ศ. 2543 ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยๅลัยอัสสัมชัญ

ปี พ.ศ. 2543-2546 พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัทแอลเวย์ จำกัด ปีพ.ศ 2546-2551 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี การทรงงานทางราชการ ปี พ.ศ. 2553

ทรงดำรงตำแหน่ง รักษาราชการนายทหารยุทธการ ฝ่ายยุทธการทหารทหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมหทารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

สำนักงานฝ่ายเสนาธิการใน พระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยๅมมกุฎราชกุมาร หน่อยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ปี พ.ศ. 2556 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์(๒)/ รองผู้บังคับการหน่อยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่อยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่อยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่อยบัญชาการความปลอดภัยรักษาพระองค์

ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่อยการมหาดเล็กราชวัลลถรักษาพระองค์ หน่อยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ขอบคุณ : ข่าวในพระราชสำนัก