” ออมสิน ” ชี้แจงแล้ว ติดแบล็กลิสต์-เครดิตบูโร กู้ฉุกเฉินได้หรือไม่ ?

เรื่องเด่น

หลังจากที่ธนาคารออมสิน ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 เป็นวันแรก (วันที่ 15 เมษายน 2563 ) ซึ่งเป็นมาตรการ ปล่อยสินเชื่อโครงการ “ธนาคารประชาชน” ในวงเงิน 10,000 และ 50,000 บาท

ถึงตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนถึงหลักแสนคน แต่ยังมีประชาชนจำนวนมากสงสัยในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อว่า ถ้าติดแบล็กลิสต์จะสามารถกู้ได้หรือไม่ ? วันนี้ทีมงานสังคมออนไลน์มีคำตอบ

ล่าสุด วันที่ 16 เมษายน 2563 NEW16 รายงานว่า เมื่อวานนี้ (15 เมษายน) หลังจากธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนมาตรการ “ธนาคารประชาชน” ก็เกิดปัญหาระบบล่ม เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปลงทะเบียน ส่งผลให้ธนาคารออมสินต้องปิดปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราว ก่อนจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในเวลา 08.00 น. โดยแบ่งออกเป็น โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท และโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท พร้อมระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ที่ต้องการขอกู้เงินฉุกเฉินว่าจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ผู้มีอาชีพอิสระ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

– ผู้ขอกู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-70 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลากู้รวมกันแล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

– ผู้ขอกู้ต้องเป็นผู้มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

– ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปก่อนหน้านี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมกับโครงการของธนาคารออมสินได้

– กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือมีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ในปัจจุบัน จะต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

ผู้มีรายได้ประจำต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

– ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี

– ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ และสามารถติดต่อได้

– ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

– กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือมีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ในปัจจุบัน จะต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติ

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของผู้กู้ทั้งแบบ 10,000 บาท และ 50,000 บาทนั้น สิ่งสำคัญคือ การที่ผู้กู้ต้องมีบัญชีปกติ หมายความว่า หากท่านมีประวัติหนี้ค้างชำระ เป็น NPL ติดเครดิตบูโรอยู่ และสถานะบัญชียังไม่ใช่สถานะปกติ ในปัจจุบัน ท่านจะไม่สามารถขอกู้ได้ แต่หากท่านเคยติดเครดิตบูโร แต่มีการปิดบัญชีและเคลียร์หนี้จนจบแล้ว ท่านจะสามารถกู้ในโครงการนี้ได้

ขอขอบคุณ : NEW16 , กระปุกดอทคอม

เรียบเรียง : สังคมออนไลน์