“หลวงปู่ทองปาน” พระผู้ปฏิบัติเคร่ง อยู่กลางป่า กลดไม่มี มุ้งไม่กาง อยู่กับนานาสัตว์ แม้แต่ยุงก็ไม่กัด

ทั่วไป

ใครที่อยู่ใกล้ๆกับ จ.นครราชสีมา ควรหาเวลาไปกราบ “หลวงปู่ทองปาน ทนฺตจิตฺโต” พระอริยสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนชาวโคราชรู้จักกันดี เพราะท่านถือได้ว่าเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน

ยังมีพระอริยะอยู่ ณ ที่แห่งนี้ วัดป่าภูผาชัน อยากให้พุทธศาสนิกชนให้ได้รับรู้ร่วมกัน หลวงปู่ทองปาน หลวงปู่อยู่แบบนี้ นอนแบบนี้ ปฏิบัติ ณ ที่แห่งนี้กลดไม่มี มุ้งไม่กาง อยู่กับนานาสัตว์ แม้แต่ยุงก็ไม่กัดเอามือจับแตน แตนก็ไม่ต่อย

หลวงปู่บอกว่าทำให้ได้อย่างหลวงปู่แล้วจะรู้เอง

หลวงปู่ได้สอนว่า

1.พุทโธ

2.อดทน

ธรรมะชนะทุกอย่าง

หลวงปู่ทองปาน ทนฺตจิตฺโต วัดป่าภูผาชัน จ.นครราชสีมา ท่านใดอยากไปกราบสักการะ สามารถเปิด GPS ไปได้เลยนะคะ

ขอเป็นสื่อกลางเผยแผ่ไปยังพุทธศาสนิกชนให้ได้รับรู้ร่วมกัน ยังมีพระอริยะอยู่ ณ ที่แห่งนี้ วัดป่าภูผาชัน คำสอนของหลวงปู่ หลวงปู่บอกว่าทำให้ได้อย่างหลวงปู่แล้วจะรู้เอง สาธุ

เป็นอีกหนึ่งพระอริยะที่เราควรหาเวลาไปกราบไหว้ท่านด้วยนะคะ เพราะทุกวันนี้เราค่อยข้างหาพระที่ปฏิบัติแบบนี้ได้ค่อยข้างยากมากแล้ว หาเวลาไปกราบท่านกันยคะ

แหล่งที่มา : liker.com

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ