9 ข้อคิด เตือนสติ คนสู้ชีวิตได้ดี คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือใครกันแน่

บทความที่น่าสนใจ

การดำเนินชีวิต ในสังคมปัจจุบันนี้นอกจากจะใช้ความอดทนและยังต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชิวิต อย่างมากเพราะโรคที่ระบาดอยู่ทุกวันนี้มันทำให้เราต้องเปลี่ยนิธีการใช้ชิวิตไปจริงๆ วันนี้เรามีข้อคิดดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันคะ

1.อย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลง

ในยุคนี้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งในแง่บวกและแง่ลบอย่างรวดเร็วมากหลาย ๆ บริษัทที่เคยใหญ่โต และมั่นคงมาย าวนานกว่า 20-30 ปี กลับล้ มลงไม่เป็นท่า หลายแห่งปิดตัวลงไปก็มีเยอะแต่ก็มีอีกหลายบริษั ทเช่นกัน ที่ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงได้ไว เช่น บางบริษั ทเพิ่งจะตั้งไข่ได้ไม่กี่ปี

ก็สามารถเติบโตเคียงข้างบริษัทยั กษ์ใหญ่ที่มีอายุกว่า 40-50 ปี ได้

2.อย่าหักโหมทำงานหนัก จนลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง

บริษัทเขาคงไม่เสียใจ หรือเสียดาย จากการต ๅ ย ของเราอย่ างแน่นอน บางคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ของครอบครัว การจากไปของเขากลับกลายเป็นการทิ้งภาระมากมาย มหาศ าลเอาไว้ให้กับครอบครัว

เช่น หนี้สิน หรือการขาด รายได้ดังนั้น จงอย่าคิดว่า บริษัmจะตกที่นั่งลำบ ากถ้าไม่มีเรา คนที่ลำบ ากคือคนในครอบครัวของเราต่างหาก

3.อย่าทำงานแค่พอผ่าน

เพราะงานของเรา คือภาพ พ จน์ของเราที่คนอื่น ๆ มองเห็น มันก็ใช่ ที่ว่า บางวันเราอาจจะเหนื่ อย

บางวันเราอาจจะเซ็ งเจ้านาย บางวันเราอาจจะอารมณ์ไม่ดี แต่ก็ไม่ควรเอาเรื่องเหล่านั้นไปลงกับผลงานที่เรากำลังจะทำ

4.อย่ ากลั ว อย่ าหนีปัญหา หรือหนีในสิ่งที่ไม่ชอบ

โบราณเขาว่าเอาไว้ “ยิ่งหนี ยิ่งเกลี ยด ยิ่งเจอ” แน่นอนว่าการทำงานย่อมต้องเจอกับปัญหาและอุ ป ส ร ร ค ถือเป็นเรื่องปกติ คนที่หลี กเลี่ ยงปัญหา

หรืออุ ป ส ร ร คในตอนนี้อาจจะต้องเจอกับปัญหาหรืออุ ป ส ร ร คที่ใหญ่ขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น และย ากขึ้นแน่นอนในวันหน้า

5.อย่ ากัง ว ล หรือใส่ใจกับทุกคำพูด

คนรอบข้างมากจนเกินไป ยุคที่คนส่วนมากให้ความสำคัญกับเปลื อกมากกว่าคุณค่าที่แท้จริงของคน คนเลือกที่จะใช้ชีวิตเพื่อให้คนรอบข้างพอใจ และเห็นว่าเขาเป็นคนสำคัญ

การทำแบบนี้ จะทำให้สูญเสี ยความเป็นตัวของตัวเองและยังติดนิสั ย สร้างภาพ ห ล อ ก ล ว ง คนอื่นไม่พอ

ยัง ห ล อ ก ล ว งและปิดบังความไม่มั่นใจของตนเองเอาไว้ ไม่ให้คนอื่น ๆ เห็นอีกด้วย ยิ่งทำ ยิ่งเป็นทุ กข์ยิ่งทำ ยิ่งสูญเสี ยตัวตนสุดท้ายไม่รู้ว่าใช้ชีวิตทุกวันนี้ เพื่อคนอื่น หรือเพื่อตัวเองกันแน่

6.อย่ ากลั วที่จะผิ ด พล าด

เพราะทุกคนล้วนมีโอกาส พล าดกันได้ทั้งนั้น ที่จริงแล้วความผิ ด พล าด คือสิ่งที่ดี

เพราะความผิ ด พล าดที่เราก่อขึ้น คือหลักฐานที่พิสูจน์ว่า เราได้ลองลงมือทำแล้วและการสรุปว่ามันไม่เวิร์คด้วยมุมมองแบบนี้

จะทำให้เกิ ดการคิดสร้างสรรค์ และหาหนทางใหม่ในการลองทำอีก

7.อย่ าคิดว่า ตัวเองคือจุดศูนย์กลางของทุกเรื่อง

การมองจากมุมของการให้ความสำคัญกับตนเองเป็นหลักผลที่ตามมาคือ การกล่าวโทษคนอื่น ๆ

ทั้งที่ตัวเราเองผิ ดหรือไม่ดีทำให้ทำแต่ในเรื่องที่ตัวเราเองได้ประโยชน์

โดยไม่คำนึงถึงความสูญเสี ย ที่ผู้อื่นจะได้รับ การกระทำแบบนี้ คือ การเห็นแ ก่ตัว

8.อย่ ากลั วกับการเริ่มต้นใหม่

ความเคยชิน ความสบาย มันน่ากลั ว ซึ่งหลายคนเลือกเดินทางนี้ เพราะรู้สึกว่าปลอดภั ย แต่หารู้ไม่ว่า ในโลกของการทำงานยุคนี้ ความปลอดภั ยในหน้าที่การงานไม่มีจริงอีกต่อไปแล้วงานที่ทำ ๆ กันอยู่วันนี้

พรุ่งนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้ เรื่องของความเคยชิน ความสบาย ถ้าเ ส พ ติดมันอยู่นานเกินไปมันจะทำให้เราตก ห ลุ มเข้าไปอยู่ในกล่องใบเล็ก กล่องที่ทำให้เรา

ไม่กล้าที่จะมอง หรือคิดเพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ ๆ

9.อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ คนที่หยุดเรียนรู้ เท่ากับว่า เขาได้ทำลายอนาคต และอาชีพของเขาไปเรียบร้อยแล้ว

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ก็ตาม ไม่มีใครแ ก่เกินเรียน และไม่มีใครเด็กจนจะเรียนเรื่องย าก ๆ ไม่ได้ เรียนเถอะครับ

ใครที่อ่านแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ให้เราใช่ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสู้ต่อไปเพื่อการอยู่รอด แต่เราก็ต้องรู้ว่า เรียนเรื่องอะไร เกี่ยวกับงานเราไหมเราจะใช้ประโยชน์จากที่เรียนนั้นอย่ างไร

ขอบคุณ : forlifeth

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ